شیشه سکوریت مات

شیشه سکوریت مات

 لیست قیمت شیشه سکوریت مات/ساتینا 1403 بصورت کارخانه ای و تحویل درب کارخانه می باشد. (قیمت هر متر مربع شیشه سکوریت مات/ساتینا 1403)

قیمت (ریال)    
نوع شیشه 10mm 8mm 6mm 5mm 4mm 3mm 12mm 15mm
تکجداره سکوریت | ساتینا (مات) 11,150,000 9,250,000 7,550,000 6,750,000 6,750,000 *** *** ***